ABP-859 ราดหน้าห้าบทบาท

ราดหน้าครั้งแรกแห่งยุคเรวะ
ก่อนออกเดินทางไปชิมราดหน้า ก็มีการสัมภาษณ์เล็กน้อยพอเป็นพิธี พร้อมทั้งมอบไมค์ยางให้เธอได้ทดสอบว่าใช้งานได้ดีหรือไม่
ร้านแรกนั้น มีพ่อครัวสามคนมาทำราดหน้าให้เธอถึงที่ เธอเพียงแค่ใช้ปากเท่านั้น
ร้านที่สอง เร็มจังต้องเป็นฝ่ายปรุงราดหน้าด้วยตัวเอง โดยพ่อครัวจะถือกล้องคอยกำกับว่าต้องทำอะไรบ้าง
ร้านที่สาม เป็นร้านที่ผมชอบมากที่สุด ร้านนี้ดัดแปลงให้สามารถสอนพิเศษได้ด้วย พอดีพ่อครัวใกล้สอบก็เลยขอให้เร็มจังมาติวสอบให้ก่อน พอติวเสร็จเร็มจังเลยชวนพ่อครัวมาทำอาหารด้วยกัน แล้วก็จัดราดหน้ากันไป
ร้านที่สี่ เร็มจังต้องชิมราดหน้าจากพ่อครัว 10 คน เปรียบเทียบกันว่าของใครอร่อยกว่ากัน
ร้านที่ห้า ร้านสุดท้าย เร็มจังปะทะพ่อครัวอ้วนจอมเลีย หลังจากที่พ่อครัวอ้วนจอมเลียจัดราดหน้าให้เร็มจังเสร็จ พ่อครัวอ้วนจอมเลียก็ขอพักงานทันที สงสัยเร็มจังจะลืมล้างอาหารทะเล
โดยส่วนตัวแล้วชอบเวลาตอนที่น้องรุก น้องจะกัดริมฝีปากและยิ้มๆ แล้วก็ไม่พูดไม่จาแต่ใส่อย่างเดียว ใครสายหวาน ชอบผู้หญิงลุคเรียบร้อย งานหวานๆ ขออะไรทำให้ทุกอย่างแต่ถึงเวลาสู้ไม่ถอย มาเลยครับ